Jumlah Soal:35 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Matematika/Tahun 1996)

1.   Diketahui himpunan P = ( bilangan prima kurang dari 13 )
Banyak himpunan bagian dari P adalah .......
A.5
B.10
C.25
D.32

2.   Dari diagram Venn di bawah, komplemen ( P Q )' adalah ........
A.{15}
B.{14, 15}
C.{11, 12, 13, 17, 18, 19}
D.{11, 12, 13, 16, 17, 18, 19}

3.   Grafik himpunan penyelesaian dari 2x + 4 < 10, jika x variabel pada himpunan bilangan bulat adalah ........
A.
B.
C.
D.

4.   Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear x + y = 5 dan x - 2y = -4 adalah .....
A.{ (1, 4) }
B.{ (-2, 1) }
C.{ (2, 3) }
D.{ (3, 2) }

5.   Suatu fungsi didefinisikan f : x 2x + 3
Daerah asal {x | -1 x 2 B}, maka daerah hasil adalah .......
A.{1, 3, 5, 7}
B.{1, 3, 6, 7}
C.{3, 5, 6, 7}
D.{4, 6, 5, 7}

6.   
Pembuat nol fungsi dari grafik di atas adalah .......
A.x = -2 atau x = 0
B.x = -2 atau x = 3
C.x = 3 atau x = -6
D.x = 0 atau x = 3

7.   Hasil dari (2x - )² adalah .......
A.2x² - 2x +
B.2x² - 2x -
C.4x² - 2x +
D.4x² - 2x -

8.   Diketahui himpunan pasangan berurutan :
P = { (0,0), (2,1), (4,2), (6,3) }
Q = { (1,3), (2,3), (1,4), (2,4) }
R = { (1,5). (2,5), (3,5), (4,5) }
S = { (5,1), (5,2), (4,1), (4,2) }
Dari himpunan pasangan berurutan tersebut di atas yang merupakan pemetaan adalah .......
A.P dan Q
B.P dan R
C.Q dan R
D.R dan S

9.   Perkalian faktor 9a² - 16b² adalah ........
A.(a + 4b) (9a - 4b)
B.(3a + 4b) (3a - 4b)
C.(3a + b) (3a - 16b)
D.(9a + 4b) (a - 4b)

10.   Pemfaktoran dari x² + 5x + 6 ialah ........
A.(x - 6) ) (x - 1)
B.(x + 6) ( x + 1)
C.(x - 2) (x - 3)
D.(x + 2) (x + 3)

11.   Himpunan penyelesaian dari persamaan x² - 2x - 24 = 0 adalah .......
A.{ -4, 6 }
B.{ 4, -6 }
C.{ -4, -6 }
D.{ 4, 6 }

12.   Grafik himpunan penyelesaian dari x² + 4x - 12 > 0 adalah .........
A.
B.
C.
D.

13.   
Dari jaring-jaring kubus pada gambar di atas, bujur sangkar yang arsir merupakan alas kubus, maka bidang atas kubus tersebut adalah bujur sangkar bernomor .......
A.II
B.III
C.IV
D.V

14.   Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan tiga angka 120°. Jurusan tiga angka dari pelabuhan B ke pelabuhan A adalah .......
A.300°
B.240°
C.120°
D.060°

15.   Sudut A dan sudut B saling berpelurus dengan perbandingan 4 : 5.
Besar sudut B adalah .......
A.40°
B.50°
C.80°
D.100°

16.   
Dengan memperhatikan gambar di atas, bangun yang hanya memiliki simetri lipat saja adalah ........
A.I
B.II
C.III
D.IV

17.   
Dari gambar balok di atas, panjang AB = 10 cm, AE = 7 cm dan HE = 8 cm.
Panjang diagonal ruang dari balok tersebut adalah .........
A.
B.
C.
D.

18.   Jari-jari lingkaran yang luasnya 616 cm² dengan pendekatan nilai adalah .......
A.14 cm
B.22 cm
C.28 cm
D.98 cm

19.   Koordinat bayangan titik (-5, 9) jika dicerminkan terhadap garis x = 7 adalah .......
A.(-5, 5)
B.(-5, 23)
C.(12, 9)
D.(19, 9)

20.   Bayangan koordinat titik A (5, -2) pada translasi yang dilanjutkan dengan translasi ialah .......
A.A' (7, -3)
B.A' (2, 0)
C.A' (10, -5)
D.A' (2, -1)

21.   Persamaan garis yang melalui titik (-4, 7) dan titik (10, -1) adalah .......
A.3y + 4x - 37 = 0
B.3y + 4 - 19 = 0
C.7y + 3x - 37 = 0
D.7y + 4x - 33 = 0

22.   Perhatikan gambar berikut !

Bila panjang PQ = 17 cm, PM = 5 cm dan QN = 3 cm, maka panjang MN adalah ........
A.9 cm
B.12 cm
C.14 cm
D.15 cm

23.   Perhatikan gambar di bawah, jika PC = 3 cm, AC = 9 cm, dan AB = 15, maka panjang PQ adalah .......
A.4,0 cm
B.5,0 cm
C.7,5 cm
D.10,0 cm

24.   Diketahui titik A (10, -2) dan B (-2, 3). Besar vektor yang diwakili oleh ialah ........
A.7
B.12
C.13
D.15

25.   Jika dan , maka hasil dari ialah ......
A.
B.
C.
D.

26.   C adalah titik tengah ruas garis AB, A = (-125, -8) dan B (13, 12).
Vektor posisi titik C ialah .......
A.
B.
C.
D.

27.   Kelipatan persekutuan Terkecil (KPK) dari 3, 5 dan 6 adalah .......
A.30
B.60
C.90
D.102

28.   Hasil dari 4 - 1 + 2 ialah .......
A.
B.
C.
D.

29.   Pemborong bangunan dapat menyelesaikan bangunan gedung dalam waktu 9 bulan 210 orang. Jika bangunan tersebut direncanakan selesai dalam waktu 7 bulan, maka pemborong tersebut harus menambah pekerja sebanyak .......
A.50 orang
B.60 orang
C.70 orang
D.80 orang

30.   Jika lambang bilangan 10110111(dua) diubah ke baris 10 menjadi .......
A.64
B.160
C.183
D.374

31.   Jika sebuah dadu dilempar 36 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah .......
A.6 kali
B.12 kali
C.18 kali
D.24 kali

32.   Pak Darto membuat 10 buah rak buku dengan menghabiskan biaya Rp. 2.800,00 setiap buahnya. Ketika dijual 8 buah diantaranya laku dengan harga Rp. 5.000,00 per buah dan sisanya laku dengan harga Rp. 4.500,00 per buah. Keuntungan Pak Darto sebesar .......
A.1,33 %
B.7,50 %
C.13,30 %
D.75,00 %

33.   Suatu kendaraan menempuh jarak 208 km dalam waktu 3 jam 15 menit, maka kecepatan rata-rata tersebut adalah .......
A.56 km/jam
B.60 km/jam
C.64 km/jam
D.70 km/jam

34.   Nilai dari log (2 x 103) - log 2 adalah .......
A.-2
B.2
C.3
D.10

35.   Nilai tg 150° adalah .......
A.
B.
C.-
D.-HomeCopyright 1999-2005, InVirCom, All rights reserved.
Homepage : http://www.invir.com, email : banksoal@invir.com